Osoby, które pracowały lub dopiero zamierzają pracować legalnie w Niemczech, powinny zapoznać się z procedurą związaną ze zwrotem nadpłaconego tam podatku dochodowego.

Według szacunków Euro-Tax.pl w 2014 r. do odzyskania będzie 2,2 mld pln. Osoby pracujące na terenie Niemiec otrzymują około 700 euro zwrotu podatku. Rzetelnie wypełnione zeznanie podatkowe, uwzględnienie szeregu ulg nierzadko pozwala odzyskać dwukrotnie więcej pieniędzy. Natomiast, błędnie wypełniona deklaracja podatkowa lub źle udokumentowane ulgi mogą skutkować opóźnieniem zwrotu, bądź nałożeniem wysokich kar na podatnika.

Podatki pełne ulg

- W Niemczech wyróżniamy dwa typy rozliczeń: dla ograniczonego oraz dla nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Ten pierwszy ma miejsce, gdy pracowaliśmy na terenie Niemiec poniżej 183 dni oraz gdy suma uzyskanych dochodów, podlegających opodatkowaniu w Niemczech nie przekracza równowartości 90% łącznych, ogólnoświatowych dochodów podatnika. Na zwrot podatku przy ograniczonym obowiązku podatkowym, możemy również zakwalifikować się, gdy suma dochodów uzyskanych na terenie Polski przekroczyła równowartość 4 065 euro w roku 2013 oraz 4 177 euro w roku 2014.. Wtedy nie należą się nam żadne ulgi, ale praktycznie zawsze otrzymujemy całkowity zwrot podatku, ponieważ nie przekraczamy zazwyczaj kwoty wolnej od podatku, która w roku 2014 wynosi 8 354 euro w skali roku. Z kolei, jeśli pracujemy ponad 183 dni dotyczy nas nieograniczony obowiązek podatkowy. Możemy wtedy ubiegać się o ulgi za dojazdy i koszty utrzymania. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz uzyskania ulgi na uczące się dzieci, nawet jeśli pozostają w Polsce - mówi Magdalena Pituła, specjalizująca się w rozliczeniach z niemieckim fiskusem w firmie CUF.

Ulgi pełne pułapek

- Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie formularze musimy wypełnić, albo gdy dany formularz nie jest dla nas w pełni zrozumiały, nie powinniśmy ryzykować. Lepiej w takim przypadku poprosić o pomoc specjalistę, bo źle wypełniony wniosek może wydłużyć czas oczekiwania nawet o kilka miesięcy lub przekreślić szanse na odzyskanie pieniędzy. - "Utrata zwrotu podatku nie jest niestety najgorszym scenariuszem, który może spotkać podatnika. Niepoprawne wypełnione rozliczenie może także skutkować nałożeniem kar ze strony danego urzędu skarbowego. Dlatego, można skorzystać z usług pośrednika. Ale tutaj też trzeba uważać - mówi Adam Powiertowski, prezes Euro-tax.pl, firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu nadpłaconego zagranicą przez polskich emigrantów podatku. Decydując się na usługi firmy rozliczeniowej, należy zwrócić uwagę czy wybrany pośrednik posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego . Niestety wiele firm działających w Polsce operuje bez wymaganych uprawnień, a ich usługa polega tylko i wyłącznie na wypełnieniu deklaracji rocznej, na której podpisuje się klient, a nie uprawniony pełnomocnik.

- Skutkuje to tym, iż klient podpisuje coś czego nie wypełnił i nie rozumie, a pośrednik wypełniający oświadczenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno przed klientem jak i przed urzędem skarbowym, a ewentualne konsekwencje w całości spadają na podatnika. Jeżeli zeznanie podpisane jest przez podatnika, pośrednik nie może kontaktować się z urzędem skarbowym i interweniować w naszej sprawie. Dodatkowo większość firm i pośredników pobiera opłatę za swoje usługi z góry, skutkuje to tym, że nie interesuje ich maksymalizacja wielkość ulg, a co za tym idzie niemożliwe jest osiągnięcie maksymalnego zwrotu. Potrzeba specjalistycznej wiedzy i dokładnej analizy każdego przypadku, aby móc osiągnąć maksymalny zwrot podatku - dodaje Adam Powiertowski.

W Niemczech zwrot podatku przysługuje i za pracę wykonaną w ubr., i nawet do 4 lat wstecz 

Zwrotem podatków z niemieckiego fiskusa zajmować się może tylko spółka, która posiada status Steuerberatera czyli niemieckiego doradcy podatkowego. Tylko ten tytuł pozwala na prawne działanie na niemieckim rynku usług podatkowych. Licencjonowani doradcy mogą korzystać z wielu udogodnień, jak np. system DATEV, które są niedostępne dla nielicencjonowanych firm. Dzięki DATEV możliwe jest składanie dokumentów online, a deklaracje zgłaszane przez ten system są rozpatrywane w pierwszej kolejności (przed zgłoszeniami papierowymi).

- Dzięki korzystaniu z tego programu nie czekamy, aż poczta dostarczy dokumenty do urzędu. Urzędnik od razu może zająć się sprawą, gdyż ma pewność, że deklaracja wysłana przez Steuerberatera jest sporządzona w sposób odpowiedzialny i rzetelnie opiera się na wymaganych dokumentach, co wpływa na szybkość otrzymania zwrotu - dodaje Magdalena Pituła.

Wnioski można składać przez cały rok. W Niemczech zwrot podatku przysługuje nie tylko za pracę wykonaną w ubiegłym roku, ale nawet do 4 lat wstecz. Im wcześniej jednak rozpoczniemy procedurę zwrotu, tym szybciej otrzymamy pieniądze. Cała procedura zwrotu podatku trwa średnio od trzech miesięcy do pół roku. Czas oczekiwania często zależy od tego, w jaki sposób są przygotowane wszystkie wnioski i dokumenty.
 

Źródło: Euro-tax.pl