Od tygodnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR w całym kraju przyjmują wnioski od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za ten rok.

Na razie ruch w biurach jest niewielki – rolnicy na złożenie druków mają jeszcze dużo czasu; termin podstawowy mija dopiero 15 maja. Część rolników biur w ogóle nie odwiedzi – z każdym rokiem coraz liczniejsi

korzystają z pośrednictwa poczty.

Do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności w roku ubiegłym, agencja wysłała spersonalizowane wnioski wraz z załącznikami graficznymi. Rolnicy, którzy o przyznanie takich płatności występują po raz pierwszy, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.
Na jednym formularzu wniosku

…rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o następujące rodzaje płatności:

* jednolitą płatność obszarową (JPO)

* krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych

płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok

płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

- płatność do upraw roślin energetycznych

- oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

- przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

- płatność cukrową

- pomoc do rzepaku

- pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

To już szósty rok pomocy

Płatności bezpośrednie polscy rolnicy otrzymają po raz szósty. Za ten rok trafi do nich – w przeliczeniu – ponad 2,9 mld euro. Niestety, to już raczej nie będą już takie same pieniądze, jak z dopłat za rok 2008. Stawki płatności, podane w euro, zostaną bowiem przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut, ustalonego przez Europejski Bank Centralny 30 września 2009 roku. Trudno zakładać, że do tego czasu złoty wróci do dawnej, dobrej kondycji i przelicznik będzie podobnie korzystny…Dopłaty bezpośrednie, to tylko jeden z systemów wspomagania wsi przez unię. Rolnicy uczestniczący w programach modernizacyjnych, przyjaznych dla środowiska sięgają po znacznie większe dotacje; to głównie dzięki tym pieniądzom zmienia się obraz lubelskich gospodarstwSTAWKI

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 – ok. 119,87 euro/ha

Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych – ok. 84,93 euro/ha

Stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych – ok. 118,84 euro/ha.

 

TERMINY

Podstawowy termin składania wniosków upływa 15 maja 2009 r. W przypadku przesyłaniu wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Jest możliwość złożenia wniosku po tym terminie, ale… to kosztuje. Rolnik, który się spóźni, ale nie więcej niż 25 dni kalendarzowych, czyli do 9 czerwca 2009, dostanie płatność pomniejszoną o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.