1. Kurier Lubelski
  2. Komunikaty
  3. Licytacja - Nieruchomość...
Wróć do listy komunikatów

Licytacja - Nieruchomość położona w Kąkolewicach gm. Budzyń

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu  Łukasz 
Polimirski na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. 
zawiadamia, że w dniu  4 września 2018r. o g.9.40 w sali nr 4
Sądu Rejonowego  w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 odbędzie się

D R U G A      LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność  dłużnika: Haliny Nowak.
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu. Nieruchomość 
położona jest w   Kąkolewicach gm. Budzyń, zapisana w Sądzie Rejonowym w 
Wągrowcu pod numerem  PO1B/00020680/6 i składa się
z działki gruntu   nr  67 o pow. 1,1641ha.

              Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 
                           128.051,00zł,
                  Cena wywołania wynosi: 85.367,33zł.

           Przystępujący do licytacji zobowiązany  jest złożyć rękojmię 
w wysokości  12.805,10zł  najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma powinna być  złożona w gotówce, 
albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można 
także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział 
w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.
          W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia  11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu 
ustroju rolnego Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.

                   Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się  21 sierpnia 
2018r. r. o godz. 10.00.