Skutki kryzysu Polski nie ominą. Wiceminister pracy Czesława Ostrowska uważa, że w całym 2009 roku stopa bezrobocia wzrośnie, ale nie powinna przekroczyć 14 proc.

- Drugi kwartał będzie kluczowy. Marzec przyniesie rozstrzygnięcie. Jeżeli nastąpi odpływ bezrobotnych z rejestru lub ich liczba nie będzie przyrastać tak jak w lutym, czyli bezrobocie utrzyma się na zbliżonym stałym poziomie, to będzie znaczyło, że utrzyma się tendencja wzrostu odpływu z rejestru pracowników sezonowych, którą od lat wiosną obserwujemy - dodała Ostrowska.

 

Wiceminister powiedziała, że skutki kryzysu Polski nie ominą i spadek eksportu będzie oddziaływać na wzrost bezrobocia, ale ważne jest, żeby nie powróciła tendencja długotrwałego bezrobocia.

 

Według szacunków ministerstwa pracy stopa bezrobocia wzrosła w lutym do 10,9 proc. z 10,5 proc. w styczniu. Dotychczasowe prognozy mówiły, że bezrobocie na koniec roku nie będzie większe niż 14 proc.