Dziś przypada pierwszy termin wypłaty nowych emerytur kapitałowych. Na Lubelszczyźnie nie ma jednak chętnych do skorzystania z tego świadczenia – informuje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik oddziału ZUS w Lublinie.
Ustawa o emeryturach kapitałowych weszła w życie 8 stycznia tego roku. Dotyczy osób w powszechnym wieku emerytalnym tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Z uwagi na fakt, iż ze świadczenia mogą skorzystać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. do 2014 r. emerytury kapitałowe przysługują wyłącznie kobietom. Termin wypłaty świadczenia ustalono na każdy szósty dzień miesiąca. Dziś przypada pierwszy dzień płatności. Jednak Oddział ZUS w Lublinie nie przeleje emerytury kapitałowej żadnej z kobiet. Z województwa lubelskiego nie wpłynął jak dotąd żaden wniosek o przyznanie tego świadczenia.

 

Emerytury kapitałowe są świadczeniem przynależnym z dwóch filarów: I w ZUS i II w OFE. Wypłaty dokonuje jednak sam Zakład. Kobietom do ukończenia wieku 65 lat należy się okresowa emerytura kapitałowa, która wraz z osiągnięciem tego wieku zamieniana jest na emeryturę dożywotnią. Warunkiem wypłaty emerytury kapitałowej jest zgromadzenie na koncie w OFE 20-krotnosci dodatku pielęgnacyjnego. Do końca lutego kwota ta wynosi 3263 zł. Jeżeli przyszły emeryt ma na koncie w II filarze kwotę niższą będzie ona przekazana na konto emerytalne w ZUS i powiększy tym samym emeryturę z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).