Gdy rolnik chce rozwijać gospodarstwo, często musi liczyć na bank. Kredyt preferencyjny na szczęście kosztuje niewiele, a spłacać go można latami.

 Kredyt to dla rolników chleb powszedni. Dziś bez niego trudno się obejść. Bo z opłacalnością na wsi ostatnio krucho, z roku na rok wręcz gorzej. Trudno więc liczyć na finansowanie inwestycji z bieżącej działalności.

Wyjściem są kredyty preferencyjne dla rolników z dopłatami do oprocentowania. Lista przedsięwzięć, które można nimi wesprzeć jest długa – od zakupu ziemi, po wyposażenie gospodarstwa.

Na najwyższą pomoc mogą liczyć młodzi rolnicy oraz ci, którzy gospodarują na terenach o niekorzystnych warunkach oraz chronionych Natura 2000. Pomoc przewidziana jest na 13 działań.

Np. do końca tego roku rolnicy będą mogli się ubiegać m.in. o kredyty na zakup ziemi. Można je zaciągać w 8 bankach, które podpisały umowę z unijnym płatnikiem – Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

9 bm. zakończyły się prace nad budżetem na 2009 rok. W ostatniej chwili udało się zdobyć dodatkowe 200 milionów na dopłaty do preferencyjnych kredytów rolniczych. To wystarczy na udzielenie dodatkowych pożyczek na 12 mld zł.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że stopy procentowe w tej chwili spadają, to prawdopodobnie z kredytami preferencyjnymi już nie powinno być takich problemów, jak w ubiegłym roku – mówi Henryk Kowalczyk, poseł PiS.

–W ostatnich latach dużo inwestowałem, więc bez przerwy „jechałem” na kredytach – mówi Gustaw Jędrejek z Bogucina w gminie Garbów. – W ten sposób kupowałem ziemię, budowałem chlewnie, potem je modernizowałem. Kredyty dopiero teraz spłacam

 

Kwota kredytów nie może przekraczać:

* 80 proc wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95 proc – na urządzanie gospodarstw na gruntach Skarbu Państwa, 90 proc na powiększanie gospodarstw rodzinnych), najwyżej 4 mln zł

* 70 proc wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie więcej, niż 8 mln zł,

* 70 proc wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej, niż 16 mln zł.

 

Na jak długo można pożyczyć

* do 8 lat – w przypadku nakładów inwestycyjnych z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,

* do 4 lat – w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału.

 

Oprocentowanie

 

…kredytów preferencyjnych zależy od stopy redyskontowej weksli przyjmowanych przez NBP. Ostatnio wynosiło, w zależności od linii kredytowej, od 3,5 do 4,5 proc. – w przypadku, najłatwiejszego do uzyskania, kredytu inwestycyjnego podstawowego.

 

Preferencyjne linie kredytowe

* na zakup gruntów rolnych,

* na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych i przetwórstwie * utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,

* utworzenie lub urządzenie gospodarstwa na gruntach skarbu państwa,

* inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie przez grupy producentów

* zakup nieruchomości na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego

* inwestycje w zakresie: nowych technologii zapewniających wysoką jakość,

* branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn,

* programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię,

* modernizację i restrukturyzację przemysłu mięsnego, chłodnictwa i przetwórstwa jaj,

* programu mleczarstwa,

* kredyty klęskowe na wznowienie produkcji,

* obrotowe kredyty klęskowe

 

BANKI UDZIELAJĄCE KREDYTÓW Z DOPŁATAMI

* Bank Polskiej Spółdzielczości SA

* Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

*Bank PKO SA

* Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

* Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

* Bank BPH Spółka Akcyjna

* ING Bank Śląski S.A.

* Bank Zachodni WBK SA