Pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę w ścicśle określonych przez prawo okolicznościach. Warto dowiedzieć się jakich, by uniknąc niemiłej niespodzianki.

Umowę o pracę pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia w razie: 

* ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków (np. notoryczne spóźnianie się do pracy, kradzież itp.),

* popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeśli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

* zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (bo kierowca dał się przyłapać na jeździe na dwóch gazach i stracił prawo jazdy).Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (popularną „dyscyplinarkę”) można wręczyć tylko przez miesiąc od chwili, gdy pracodawca dowie się o przyczynach, które go do tego upoważniają. Jeśli się z tym spóźni – pracownik ma szczęście.

 

Kodeks pracy wymienia także przypadki, gdy można być zwolnionym z pracy z przyczyn chorobowych. Szczegółowe (i dość skomplikowane) przepisy znajdują się w art. 53 kodeksu pracy.

Powodem do zwolnienia może być również nieobecność w pracy dłużej niż wynosi okres zasiłkowy (6, 9 lub 12 miesięcy). Przed wylaniem z pracy z powodu nieobecności w niej chroni natomiast opieka nad dzieckiem. Opieka taka (lub nad kimś innym chorym z rodziny) może też być doskonałym powodem, gdy chcesz wydłużyć sobie okres zasiłkowy (bo przewidujesz, że stan Twojego zdrowia szybko się nie poprawi i chcesz być na zasiłku tak długo, jak tylko się to da).

Kiedy możesz odejść sam

 

Kodeks przewiduje też możliwość rezygnacji z pracy przez samego zatrudnionego, bez konsekwencji z tego powodu. Może on to zrobić, gdy lekarz stwierdzi, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w wyznaczonym terminie do innej, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Można też odejść z pracy bez narażania się na konsekwencje, gdy to pracodawca naruszył swoje obowiązki wobec pracownika – np. nie wypłacał mu w terminie wynagrodzenia (co zdarza się wcale nierzadko). Mówią o tym przepisy art. 55 kodeksu pracy.

Szef też może podać Cię do sądu

Jeśli pracodawca zwolni Cię niezgodnie z prawem – możesz podać go do sądu i domagać się przywrócenia na zajmowane stanowisko lub wypłacenia odszkodowania. To samo może zrobić także on, jeśli odejdziesz z pracy z innego powodu niż opisane w poprzednim rozdziale. I także domagać się od Ciebie odszkodowania. Uważaj więc…