Podatnicy, którzy w PIT za 2008 rok mogą skorzystać z ulgi na dzieci i składają z zeznaniem PIT/O, nie muszą wypełniać części E tego druku - informuje Gazeta Prawna. Nawet jednak, gdy to zrobią, nie stracą ulgi.

Gazeta Prawna informowała 5 marca, że podatnicy korzystający z ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT za 2008 rok przy wypełnianiu załącznika PIT/O nie muszą wypełniać części E tego druku. Część E PIT/O służy do wpisania danych identyfikacyjnych dziecka, na które przysługuje ulga, oraz zaznaczeniu miesięcy roku, w których dziecko było wychowywane. Informację tę potwierdziło również Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie, wskazując, że część E załącznika po raz pierwszy będzie wypełniana w rozliczeniu PIT za 2009 rok, kiedy ulga na dziecko będzie rozliczana proporcjonalnie do miesięcy wychowywania dziecka.

Informacja o niewypełnieniu części E PIT/O znajduje się zarówno na tym formularzu (treść przypisu czwartego), jak i na stronie siódmej w broszurze informacyjnej do tego załącznika - przypomina Gazeta Prawna.

Jeżeli jednak podatnik nie zwróci uwagi na wyjaśnienia i wypełni część E formularza, nie będzie wzywany do urzędu skarbowego, gdyż nie jest to błąd wymagający korekty. Co więcej, gdy podatnik do rozliczenia PIT za 2008 rok zastosuje nowe zasady ulgi prorodzinnej, nie straci prawa do tego odliczenia w wysokości obowiązującej dla rozliczenia za 2008 rok. Taki błąd podatnik będzie mógł naprawić przez złożenie korekty zeznania.