Chodzi o medialne doniesienia z ubiegłego tygodnia na temat posiadanych przez Janusza Plikota udziałów w kilku spółkach. "Składam samokrytykę", "Żadnych spółek, ani firm nie posiadam" - pisze na swoim na blogu poseł.

Niedawno media pisały, że na liście Zbigniewa Chlebowskiego, zawierającej nazwiska parlamentarzystów PO, związanych z biznesem, jest lubelski poseł Janusz Palikot. Z jego oświadczenia majątkowego za 2008 rok wynika, że posiada on największy majątek ulokowany w spółkach. Chodziło o 50 proc. udziałów w Kresy Sp. z o.o. oraz akcje spółki Żołądkowa Gorzka.

Poseł prostuje te doniesienia na blogu.

"Ponieważ media informują, na bazie moich oświadczeń majątkowych, że mam największą ilość udziałów i akcji ze wszystkich posłów, wyjaśniam jak się w istocie sprawy mają.

Innymi słowy składam samokrytykę, aby się partia matka nie pogubiła w oddzielaniu ziarna od plew, a opinia publiczna nie miała mylnego wyobrażenia o jedynej słusznej linii mojego postępowania" - pisze Palikot.

Na temat spółki Polmos Lublin Janusz Palikot pisze: "Wszystkie akcje sprzedałem kilka lat temu i nie mam żadnych akcji, ani bezpośrednio, ani pośrednio. Nie zasiadam też w zarządzie, czy w radzie nadzorczej tej spółki".

Polityk broni się również przed zarzutami czerpania zysków z innego spirytusowego biznesu produkującego znaną markę wódki. "Kresy i Żołądkowa to martwe spółki od kilku lat i nie prowadzą żadnej działalności. Należą do nich jedynie - domy w Lublinie i na Suwalszczyźnie, w których mieszkam z rodziną."

Palikot zapewnia, że we wszystkich przypadkach, albo nie posiada akcji, albo nie zasiada w zarządzie, albo spółka upadła lub nie przynosi zysków tak jak księgarnia, którą poseł nabył parę lat temu.

"Spółka 'Księgarnia na Wiejskiej' – kultowa księgarnia, kiedyś Czytelnika, którą kupiłem na prośbę wielu wybitnych osobistości życia publicznego (m.in. Michnika, prof. Bartoszewskiego), aby ją uchronić przed zamknięciem - nie przynosi zysku. W zeszłym roku przyniosła stratę" - tłumaczy Palikot.

Na koniec Palikot pisze: "Żadnych innych spółek, ani firm nie posiadam. Nie zasiadam też w żadnych radach i zarządach. Towarzysze, proszę o potwierdzenie dla moich lojalnych i pełnych poświęcenia działań. Partia to ja, ja to partia"!

 

Lista parlamentarzystów-biznesmenów PO

Posłowie w radach nadzorczych, zarządach firm i na innych stanowiskach kierowniczych:

Brodniak Roman Marek - zatrudniony w BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów SA jako nadsztygar ds. górniczych, zasiada też w radzie nadzorczej tej spółki, ma też jej 339 akcji. Komisje: skarbu państwa.

Czuma Andrzej - członek rady nadzorczej Elektron Sp. z o.o.

Graś Paweł - członek zarządu Agemark Sp. z o.o. w Zabierzowie.

Gałażewski Andrzej - członek rady nadzorczej Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych.

Konwiński Zbigniew - rada nadzorcza PARR SA - 2,9 tys. brutto, rada nadzorcza LCPSR Aukcja Rybna - 4 tys. zł, inne dochody, m.in. WORD Słupsk - 36,7 tys. zł, komisje finansów publicznych i skarbu państwa.

Kozłowska-Rajewicz Agnieszka - m.in.: etat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, rada programowa Radia Merkury, radna powiatu poznańskiego, komisje: edukacji, nauki i młodzieży, podkomisje ds. nauki i szkolnictwa wyższego, ds. jakości kształcenia i wychowania, ds. rozpatrzenia projektów ustaw o systemie oświaty.

Koźlakiewicz Mirosław - Fermy Koźlakiewicz s.j., Ferma drobiu Koźlakiewicz s.c., akcje Cedrob Ciechanów, członek rady nadzorczej, z tego tytułu dochód 26 tys. zł, ponadto 300 udziałów w firmie hodowlanej, komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

Kula Włodzimierz Stanisław - BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA, dyrektor biura zarządu - z tego tytułu 236 tys. zł, 740 akcji, komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, podkomisja stała ds. polityki regionalnej.

Kutz Kazimierz - działalność twórcza reżysera, felietony, książki - 84 tys. zł, podkomisja do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim, komisja kultury i środków przekazu.

Lenz Tomasz - Agencja Reklamowa Compania Echo System Sp. z o.o. (na urlopie), nadal ma tam 40 udziałów po 4 tys. zł, członek zarządu od 1992 r., ma ponadto 75 udziałów w drukarni Lenz & Załęcki Sp. z o.o. o wartości nominalnej 75 tys. zł, tu też na urlopie bezpłatnym jako prezes, ale jest członkiem zarządu od 2002 r., zasiada w podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o towarach paczkowanych i w komisji gospodarki.

Neumann Sławomir - dyrektor oddziału Nordea Bank w Starogardzie Gdańskim na urlopie bezpłatnym, zasiada w komisji finansów.

Ross Tadeusz - od 1 stycznia 2008 zasiadał w radzie nadzorczej IIT (obecnie zrezygnował).

Ryszka Andrzej - Bol-Therm Bukowno, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju, zasiada w sejmowej komisji skarbu.

Skowrońska Krystyna - prezes Banku Spółdzielczego w Przecławiu, jest też wiceszefową komisji finansów publicznych.

Tomaka Jan - prezes Ekowod Rzeszów.

Żmijan Stanisław - prezes Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego Międzyrzec Podlaski, zarobił tam w 2007 r. 411 tys. zł.

Senatorowie w radach nadzorczych, zarządach firm i na innych stanowiskach kierowniczych:

Józef Bergier - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, ma gospodarstwo 5 ha.

Stanisław Bisztyga - do 31 grudnia 2007 r. był dyrektorem finansowym i prokurentem spółki Skarbu Państwa działającej w branży budowlanej i w radzie nadzorczej krakowskiego MPWiK.

Ryszard Józef Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ryszard Knosala - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zarząd AZS PWSZ Nysa.

Roman Ludwiczuk - rada nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki, Polski Związek Koszykówki (otrzymał nagrodę 80 tys. zł), żona prowadzi działalność gospodarczą.

Janusz Rachoń - rektor Politechniki Gdańskiej.

Marek Rocki - pracownik naukowy SGH, ma akcje PKN Orlen, gospodarstwo rolne 3,5 ha, zasiada w pięciu radach nadzorczych: Bank Millenium, Fabryka Mebli Forte, HOOP SA, Złomrex SA, JW Construction - razem z nich po opodatkowaniu w 2007 roku zarobił 255 tys. zł.

Edmund Kazimierz Wittbrodt - profesor Politechniki Gdańskiej, pełny etat, członek rady nadzorczej Collegium Pomerania Sp. z o.o.

Posłowie w fundacjach i stowarzyszeniach:

Budnik Jerzy Feliks - od 2002 r. wiceprezes Stowarzyszenia Budowy Domu Pielgrzyma im. Papieża Jana Pawła II przy klasztorze w Wejherowie.

Chlebowski Zbigniew - wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego w Warszawie.

Halicki Andrzej - wiceprezes Fundacji „Wsparcie dla Szczególnie Uzdolnionej Młodzieży Akademickiej i Licealnej” - funkcja społeczna, przewodniczący rady Fundacji Warszawianka Wodny Park od 2007 - funkcja społeczna, osiągnął też przychód z tytułu zarządzania (nie podaje czym) 60 tys. zł.

Kozdroń Jerzy - honorowy prezes zarządu Ludowego Klubu Sportowego Nadwiślanin w Kwidzynie.

Rozpondek Halina - prezes oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, członek rady programowej Fundacji na rzecz Powołania Uniwersytetu w Częstochowie.

Rybicki Arkadiusz - Pomorska Fundacja Filmowa.

Szulc Jakub - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kłodzkiej.

Van der Coghen Piotr - prezes Grupy Jurajskiej GOPR.

Wójcik Marek - zarząd Stowarzyszenia Europa Jest Prost.

Zakrzewska Jadwiga - od 2005 r. w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Senatorowie w fundacjach i stowarzyszeniach:

Andrzej Misiołek - zarząd stowarzyszenia NZS 1980.

Poselskie udziały i akcje:

Czerwiński Andrzej - 15 akcji PKN Orlen, jednostki udziałowe Commercial Union na kwotę ok. 97 tys., 10 proc. udziałów w AWA Sp. z o.o., komisje: gospodarki (zastępca przewodniczącego), podkomisja ds. energetyki (przewodniczący), komisji skarbu państwa, podkom. nadzwyczajnej ds. prywatyzacji PZU SA.

Guzowska Iwona - 4 Future Sp. z o.o., pięć udziałów po 1000 zł, co stanowi 10 proc.

Grad Mariusz - 5377 akcji FAM TO SA.

Gibała Łukasz - TRAVELOVO Sp. z o.o., 50 proc. udziałów Traveltech Sp. z o.o. 40 udziałów.

Karpiński Grzegorz - udziały w Delfia SA (producent opakowań foliowych).

Katulski Jarosław - udziały w Szpitalu Tucholskim Sp. z o.o., indywidualna praktyka lekarska, do 4 lutego 2008 prezes Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. oraz SP ZOZ Gostycyn, zasiada w komisji zdrowia, podkomisjach: ds. projektów ustaw o zmianie ustawy o izbach aptekarskich, o zakładach opieki zdrowotnej, o niektórych zawodach medycznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kaźmierczak Jan Piotr - fundusze PKO i Credit Suisse o wartości ok. 500 tys. zł, żona do 31 grudnia 2007 była wspólnikiem Eko-Noise s.c. z wkładem 1 tys. zł, żona posiada pakiet akcji pracowniczych banku PKO BP SA, ponadto dochody z: Politechniki Śląskiej - 85,2 tys. zł (profesor), Urzędu Miejskiego w Gliwicach - 31,1 tys. zł, Głównego Instytutu Górnictwa - 21,6 tys. zł, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości - 2 tys. zł, Wydawnictwa Forum Sp. z o.o. - 740 zł, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 180 zł, komisja edukacji, nauki i młodzieży; podkomisje ds. projektu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Kidawa-Błońska Małgorzata - 50 udziałów wraz z małżonkiem reżyserem w firmie Gambit Production Sp. z o.o. zajmującej się produkcją filmów i reklam, jednocześnie w komisji zmieniającej prawo autorskie oraz w komisji kultury i środków przekazu.

Korzeniowski Leszek Sylwester - Kostrol Sp. z o.o. - 47 proc., Silesia Brokers Sp. z o.o. - 32 proc., w tym w firmach o profilu rolniczym: Flora Sp. z o.o. - 25 proc. udziałów, Agronowo Sp. z o.o. - 25,5 proc., komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

Lamczyk Stanisław - ma akcje Pionier, ma 50 udziałów po 1000 zł w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „IZOBUD” w Somoninie (dystrybucja i transport materiałów budowlanych) i jest tam członkiem rady nadzorczej, jednocześnie jest członkiem podkomisji: ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, ds. transportu kolejowego, łączności, ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej, do rozpatrzenia projektu o ochronie żeglugi i portów morskich, projektu o zmianie ustawy o izbach morskich, projektu o transporcie kolejowym, ponadto ma 12 udziałów po 500 zł w Collegium Pomerania, które założyło Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach, jest tam członkiem rady nadzorczej, jest także członkiem Stowarzyszenia Pomerania Chojnice.

Lipiński Dariusz Tadeusz - 3200 akcji Espebepe, 90 akcji Netia SA, członek rady nadzorczej w Budimex Dromex SA Warszawa.

Jaros Michał - 125 udziałów w Joy Group Sp. z o.o. o wartości 12,5 tys. zł.

Kaczor Roman - 4826 akcji PKO BP, 1220 akcji PGNiG, na kwotę 250 tys. zł, 56 akcji Ruch SA, 50 proc. udziałów w działce przemysłowej 8 ha o wartości 10 mln zł, 50 proc. udziałów w stacji paliw wartej 12 mln zł, działalność gospodarcza w spółce Benrom s.j. B. Piechnik R. Kaczor., z tego tytułu osiągnął dochód 400 497,42 zł.

Mikulicz Janusz - 250 akcji Groclinu, 1000 akcji Karen oraz opcja na zakup kolejnego tysiąca, jego żona prowadzi trzy apteki.

Mrzygłocka Izabela - 248 udziałów w firmie Elektro-Energetycznym Metrolog.

Orzechowski Andrzej - 149 akcji Orlenu, 110 akcji Warimpeksu, 56 akcji Jutrzenki, do końca 2007 r. był w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-Mazury w Ełku.

Palikot Janusz - 50 udziałów w spółce Kresy, 10 udziałów w spółce Manufaktury Polskie, 3,2 mln udziałów w spółce Oznon Media, 1700 udziałów w spółce Wydawnictwo słowo obraz terytoria Gdańsk, 100 udziałów w spółce Księgarnia na Wiejskiej, akcje spółki Żołądkowa, akcje spółki Central Europe Private Investments, a także działalność gospodarcza - doradztwo gospodarcze, członek rady nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego Janusza Palikota SA.

Raniewicz Grzegorz - 40 proc. udziałów WST Sp. z o.o., 50 proc. w spółce Olechpol.

Sikorski Radosław - 160 udziałów w Rodzice dla Szkoły.

Sitarz Witold - 115 akcji pracowniczych ZAP SA Ostrów.

Szumilas Krystyna - 98 akcji Kredyt Banku, 10 akcji Krosna.

Tomański Piotr - 981 udziałów w Video Tomex.

Zacharewicz Jacek - 38 akcji BGŻ.

Tyszkiewicz Robert - 110 udziałów w spółce wydawniczej Publikator.

Wojnarowski Norbert - 50 proc. udziałów w spółce AOW i Progress Wojnarowscy i wspólnicy, jego żona od grudnia 2007 pracuje w spółce zależnej od KGHM, udział w komisji skarbu państwa.Senatorskie udziały i akcje:

Stanisław Iwan - 7 akcji Lubuskich Fabryk Mebli o wartości 350 zł.

Stanisław Jurcewicz - 1264 akcje TP SA, zasiada w komisji gospodarki.

Leon Kieres - 5 akcji PHZ Uniwersal, 20 akcji Elpol DIM z Wrocławia - obie spółki są w stanie hibernacji.

Kazimierz Kleina - żona posiada 500 akcji pracowniczych Pekao SA i prowadzi działalność hotelarsko-gastronomiczną, senator zasiada w radzie Fundacji „Pro Europa”

Antoni Motyczka - 6275 udziałów w Zakładzie Robót Specjalnych Budowlanych o wartości 3 137 mln zł, 50 udziałów w spółce Nowobud o wartości 25 tys., żona 50 udziałów w Zakładzie Robót Specjalnych Budowlanych o wartości 25 tys., działalność gospodarcza: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych, zasiada w senackiej komisji gospodarki.

Andrzej Owczarek - 50 proc. udziałów w spółce AS, która od 1989 r. nie prowadzi działalności.

Jadwiga Rotnicka - 300 akcji PKO BP, 103 akcje KGHM.

Jan Rulewski - 840 akcji PKO BP.

Władysław Sidorowicz - 8 udziałów w spółce Zdrowie i Zarządzanie.

Eryk Smulewicz - 138 udziałów w spółce Petrobudowa.

Piotr Wach - 600 akcji PKO BP.

Wyrowiński Jan - 1 udział Technosystem Sp. z oo w Toruniu.

Woźniak Maciej Henryk - 28 proc. udziałów małżonki w Centrali Materiałów Budowlanych Sp. z oo w Gorzowie Wlkp., dywidenda 173,6 tys. zł, 417 akcji w JW Construction SA o wartości ok. 18 700 zł, do 30 stycznia 2008 dyrektor oddziału w Banku BPH.

Wojtczak Michał - 54 udziały BWB Sp. z o.o., 3020 udziałów Capital Investment Systemy Opomiarowania, wspólnik - produkcja brykietów drewnianych, od 2001 r. członek zarządu BWB Sp. z o.o., od 2007 członek rady nadzorczej Metron-Term - dochód 24,7 tys. zł.Posłowie prowadzący indywidualną działalność gospodarczą:

Chmielewski Stanisław - jeden udział w spółce POLDRÓG „Rom Piła” Sp. z o.o. w Pile, prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Złotowie, udział w spółce - Przedsiębiorstwo Projektowo-Inżynieryjne Ekolog-1 Sp. z o.o. w Pile, otrzymał też dywidendy z tytułu udziałów w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie i „Rolnik” - Gminna Spółdzielnia SCH w Złotowie, pracuje w komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz bardzo wielu podkomisjach nowelizujących prawo.

Drozd Ewa - działalność oświatowa, przedszkole niepubliczne, działa w komisji społecznej.

Kozaczyński Jacek - działalność gospodarcza: usługi remontowo-budowlane, stolarka.

Naguszewski Tadeusz - praktyka lekarska, zasiada w komisji zdrowia.

Nykiel Mirosława - jej mąż Jerzy jest właścicielem spółki cywilnej.

Orzechowski Maciej - gabinet lekarski, zasiada w komisji zdrowia.

Pahl Witold - kancelaria prawna w Chwalęcicach, rada nadzorcza ZAK Serwis w Kędzierzynie-Koźlu, zasiada w komisji sprawiedliwości i podkomisji opracowującej ustawę o radcach prawnych.

Plocke Kazimierz - żona prowadzi wynajem pokojów dla letników w Dębkach.

Elżbieta Radziszewska - w marcu 2008 zlikwidowała gabinet lekarski (wcześniej był zawieszony).

Sztolman Grzegorz - praktyka lekarska, zasiada w komisji zdrowia.

Wykręt Adam - działalność produkcyjno-piekarnicza.

Zaremba Renata - działalność gospodarcza „Ad Rem”, doradztwo w zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw.

Ziętek Jerzy - gabinet ginekologiczno-położniczy.

Senatorowie prowadzący indywidualną działalność gospodarczą:

Piotr Głowski - gospodarstwo rolne 93,5 ha, z tytułu upraw leśnych zainkasował 16,6 tys. zł, zasiada w komisji rolnictwa.

Stanisław Gorczyca - gospodarstwo rolno-środowiskowe 11 ha, zasiadał w komisji rolnictwa.

Paweł Klimowicz - urlop bezpłatny z firmy Administracja i Zarządzanie - Piotr Klimowicz.

Rafał Muchacki - 2,4 ha pastwisk i gruntów ornych.

Ireneusz Niewiarowski - gospodarstwo rolne, blisko 7 ha, jest wiceprzewodniczącym senackiej komisji rolnictwa.

Jan Olech - gospodarstwo rolno-hodowlane o powierzchni 577 ha, o wartości 5,772 mln zł (osiągnął dochód 1 mln), papiery wartościowe Krajowej Spółki Cukrowej o wartości 147,5 tys. zł, zasiada w senackiej komisji rolnictwa.

Marek Trzciński - działalność gospodarcza, dochód w 2007 r. 690 tys. zł, członek zarządu spółki Budvar Centrum SA, wiceprzewodniczący senackiej komisji gospodarki.