Zaczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W Parczewie porad pokrzywdzonym będzie udzielał Bogdan Piwoni, szef wydziału kryminalnego, w Chełmie czas znajdzie dla nich Krzysztof Grzesiuk, szef miejscowej prokuratury. A w Lublinie mecenas Andrzej Banaszkiewicz, jeden z najbardziej znanych adwokatów.

Udzielanie porad w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpocznie się dziś (poniedziałek) i będzie trwało do piątku. Ministerstwo Sprawiedliwości akcję przeprowadza już od kilku lat. Chce w ten sposób pomóc ofiarom przestępstw w dochodzeniu do swoich praw.

 

 

Do tej pory większość interesantów przychodziła z problemami dotyczącymi sporów sąsiedzkich, spraw cywilnych.

Niekiedy zgłaszały się nawet osoby z wyrokami. Z drugiej strony niektóre wizyty zwłaszcza w prokuraturach kończyły się złożeniem doniesień o popełnionych przestępstwach co potem doprowadzało do ukarania sprawców.

– „Tydzień” adresowany jest do osób skrzywdzonych przez przestępców – mówi Beata Syk-Jankowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Będą się mogli dowiedzieć, jakie mają uprawnienia.

Porady będą udzielane w budynkach prokuratur i sądów rejonowych oraz w niektórych kancelariach adwokackich. Nawet tam będą bezpłatne.

– Trzeba się zgłosić w wyznaczonych godzinach i zaznaczyć, że chce się skorzystać z porady w ramach akcji – mówi Jerzy Koszel, zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej.

Adwokaci będą dyżurować w kancelariach w Lublinie, Kraśniku i Biłgoraju. – Przystąpienie do „Tygodnia..” było dobrowolnie i właśnie w tych miatach zgłosiły się kancelarie – dodaje mecenas Koszel.

W tym roku nowością jest włączenie się w udzielanie porad przedstawicieli organizacji pozarządowych, które na co dzień zajmują się taką pomocą.

– W sądzie okręgowym specjaliści z organizacji będą dyżurować przez cztery dni, piątego porad będą udzielać asystenci sędziów – mówi Barbara du Chateau, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie.

W pierwszych latach, kiedy prowadzone były akcje, w sądach porad udzielali sędziowie wspierani przez aplikantów. Potem pojawiły się wątpliwości, że może się to kłócić z zasadą bezstronności sędziowskiej. W tym roku w całym okręgu lubelskim porad będą udzielać tylko dwaj sędziowie z Ryk: Justyna Baduchowska i Mariusz Jaroszyński. W pozostałych sądach dyzury będą mieć kuratorzy sądowi, asystenci sedziów oraz cała gama wyspecjalizowanych organizacji, które zajmują się pomaganiem pokrzywdzonych.Prawnicy obiecują: każdy, kto się zgłosi, uzyska wyczerpującą informację i poradę, nikt nie odejdzie z kwitkiem