Lublinianie gremialnie odwiedzają siedzibę ZUS przy ul. Filaretów w Lublinie. Tylko przez dwa tygodnie marca przez „emerytalną” salę obsługi klienta przeszło więcej osób niż przez styczeń i luty razem wzięte. Powód to wzrost kwoty bazowej, która wpływa na wysokość emerytury.

 Kwota ta zmienia się raz w roku – właśnie w marcu. Tym razem wzrosła aż o 302 zł i obecnie wynosi 2578,26 zł. Stąd też duża grupa osób uprawnionych do emerytury czekała ze złożeniem wniosku aż do marca. Czekali również ci, którzy mieli przyznane prawo do emerytury, ale jej nie pobierali z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia. W związku z wejściem w życie Ustawy o emeryturach kapitałowych, każda z tych osób może bowiem wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o odwieszenie przyznanego świadczenia.

 

Nie ma już konieczności rozstawania się ze swoim dotychczasowym pracodawcą w celu wypłaty emerytury.

Mimo, że nowe prawo obowiązuje od stycznia i w tym też miesiącu ZUS informował wszystkich zainteresowanych o możliwości odwieszenia emerytury, gros osób wystąpiło z takim wnioskiem dopiero w marcu. Dzięki temu ich świadczenie – przed wypłatą – zostanie przeliczone od nowej kwoty bazowej. Zainteresowanych zmianą wysokości kwoty bazowej, którzy w pierwszych dwóch tygodniach marca odwiedzili siedzibę Oddziału ZUS w Lublinie było aż 3 tysiące. Dla porównania w styczniu i lutym w sprawach emerytalnych w siedzibie Oddziału obsłużono 2 tysiące osób.

Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku ubiegłego pomniejszonego o potrącone na ubezpieczenia społeczne składki. Decyduje ona o wysokości części socjalnej emerytury i renty, która stanowi 24 proc. kwoty bazowej, wpływa również na podstawę wymiaru świadczenia.