Na dzisiejszym spotkaniu u Prezydenta RP poświęconemu kryzysowi gospodarczemu, prezes Business Centre Club Marek Goliszewski zaproponował powołanie Komitetu na Rzecz Zawarcia Umowy Społecznej.

 

W opinii Marka Goliszewskiego takie spotkania jak dzisiejszy szczyt nie powinny się odbywać doraźnie, ale być częścią procesu, który doprowadzi do zawarcia odpowiedzialnej Umowy Społecznej. Umowa taka – jak to miało miejsce w przeszłości w Irlandii (1987) i Hiszpanii (1991) – przybliży Polskę do sukcesu gospodarczego i społecznego.

 

 

Komitet powinien wypracować rozwiązania krótkookresowe związane z bieżącą sytuacją gospodarczą (np. w sprawie terminu przyjęcia euro, prywatyzacji, deficytu budżetowego) oraz rozwiązania strategiczne (dotyczące reformy finansów publicznych, wieku emerytalnego, długu publicznego, bezpieczeństwa energetycznego itp.). Ostatecznym efektem prac Komitetu miałaby być Umowa Społeczna.