Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” zajęła II miejsce w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku’, organizowanym corocznie przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Wyższy Urząd Górnic

zy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Statuetki „Kopalni Roku” zostały wręczone laureatom w czwartek w Krakowie.

 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wielokrotnie była już laureatem w tym konkursie, który ma na celu prezentację osiągnięć wydobywczych i wyników ekonomicznych branży górniczej. W konkursie wzięły udział wszystkie kopalnie węgla kamiennego w Polsce.

Na tle branży LW Bogdanka wyróżniła się m.in. 8 procentowym wzrostem wydobycia w ubiegłym roku, który sięgnął blisko 5,6 mln ton węgla handlowego (5 121 mln ton w 2007 roku).