Do poniedziałku (2 lutego) mają czas organizacje pożytku publicznego, by przekazać do urzędu skarbowego numer swojego konta bankowego.

Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogły liczyć na wpłaty 1 procenta podatku.

 

Obowiązek złożenia zawiadomienia o numerze konta bankowego wprowadziła 6 listopada 2008 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.- Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji, a nie tylko tych, które powstały lub nie dopełniły tego obowiązku w poprzednich latach - mówi Marta Szpakowska, rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie. - Sprawa jest o tyle poważna, że niedopełnienie tego wymogu nie pozwoli urzędom na sprawne przekazywanie 1 procent podatku wykazywanego przez podatników w swoich zeznaniach.Każdy podatnik rozliczając się ze skarbówką ze miniony rok może przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Tylko na Lubelszczyźnie działa ich ponad 300. W ubiegłym roku podatnicy z naszego regionu w 163.240 zeznaniach zadeklarowali odpis 1 proc. podatku. Kwota przekazana przez mieszkańców Lubelszczyzny na szczytne cele w 2008 roku to ponad 10 mln zł. To ponad trzykrotnie więcej, niż w roku wcześniejszym.