Minister Środowiska Maciej Nowicki wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 118, 39 ha gruntu leśnego położonego w gminie Wólka oraz 23,03 ha

gruntu leśnego położonego w gminie Świdnik - informuje Port Lotniczy Lublin.

 

Tereny te są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i przeznaczone są pod przyszłe lotnisko.  

 

Minister podjął decyzję po rozpatrzeniu wniosków Burmistrza Miasta Świdnik oraz Wójta Gminy Wólka, pozytywnie zaopiniowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.  


 

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji może być dokonane po ich przeznaczeniu na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Decyzja ministra jest ostateczna.