Sieć społecznościowa KupFranki.pl ma już 10 tys. użytkowników i wciąż rośnie. Siła nabywcza grupy zrzeszonych wokół tej inicjatywy kredytobiorców osiągnęła już ponad miliard franków szwajcarskich!

„Franciszkanie” podejmują kolejne działania, które zmierzają do bezpiecznego obniżenia kosztu kredytów zaciągniętych w CHF. Wkrótce otworzą Fundację KupFranki.org, zaczęli też pracować nad wdrożeniem Walutowej Platformy Transakcyjnej on-line.

Błyskawicznie rozwijająca się sieć społecznościowa KupFranki.pl ma już 10 tys. użytkowników. Pierwszy cel społeczności został osiągnięty zaledwie w kilka tygodni.

– Umieliśmy skutecznie i bardzo szybko zorganizować się w imię słusznej sprawy – mówi Rafał Łyczek, występujący pod nick'iem franek_kolasa, inicjator akcji. – Świadczy to o zaufaniu, jakim ludzie z kredytem w CHF nas obdarzyli. Ale wskazuje też, że jesteśmy w stanie równie efektywnie działać jako Fundacja KupFranki.org oraz sprawnie pracować nad wdrożeniem Walutowej Platformy Transakcyjnej.