47,5 mln zł przychodu, 62,5 mln zł wydatków – to dwie główne liczby bu

dżetu miasta Łęczna na ten rok. W tym roku mieszkańcy mogą liczyć na nowe drogi, urzędnicy na rozbudowę swojego miejsca pracy.

Jak zwykle najwięcej pieniędzy z budżetu pochłonie oświata (blisko 24 miliony złotych) i pomoc społeczna (prawie 10 mln zł). Ale w tegorocznym budżecie miasta i gminy Łęczna jest dość sporo ciekawych inwestycji.

 

– Przede wszystkim zainwestujemy w budowę sieci drogowej, która połączy drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 829 w Łęcznej.

A także ulicy pod roboczą nazwą 05 KZ – mówi Dariusz Kowalski, zastępca burmistrza Łęcznej.

 

– Chodzi o rejon ulicy Stefanii Pawlak. Budowę skrzyżowania Targowej, Piłsudskiego i Górniczej. W sumie na ten cel wydamy prawie 9 milionów złotych, z czego 3 miliony, to pieniądze z Unii Europejskiej – dodaje burmistrz.

 

Miasto uzasadnia te wydatki potrzebami komunikacyjnymi. – Bez tych inwestycji, w razie remontu ulicy Jana Pawła II, miasto czeka paraliż komunikacyjny – tłumaczy Kowalski. Roboty są rozłożone na dwa lata.

 

Kolejna ważna inwestycja przewidziana na ten rok, to przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś – Stara Wieś Kolonia (3,3 miliona złotych).

 

Innym ważnym punktem budżetu jest rozbudowa budynku urzędu przy placu Kościuszki. – Na ten cel przeznaczymy 2,1 miliona złotych. Inwestycja ma być zrealizowana w tym roku – dodaje burmistrz. – Budynek powiększy się o 600 metrów kwadratowych. Do nowych pomieszczeń przeniosą się urzędnicy z referatów mieszczących się obecnie w lokalach rady miasta. We wrześniu planujemy przeprowadzkę.

 

Paweł Puzio