Rozpoczęła się rekrutacja do czwartej edycji Programu Promocji Firm „Excellence w Biznesie”, którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorstw Lubelszczyzny.

Są to podmioty, które odnoszą sukcesy ekonomiczne, charakteryzują się wysoką kulturą organizacyjną oraz innowacyjnością. Swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i promocji regionu lubelskiego, biorą udział w akcjach społecznych oraz dbają o środowisko naturalne.

 

Administratorem programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Program kierowany jest do podmiotów gospodarczych zarejestrowanych i posiadających siedzibę w Polsce oraz funkcjonujących przynajmniej od dwóch lat.

 

Firmy uczestniczące w konkursie zostaną poddane ocenie osób reprezentujących środowisko biznesu i nauki oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej. W finale Programu zostanie wyłonionych trzech laureatów, po jednym w kategorii mała, średnia i duża firma. Dodatkowo Kapituła Programu może przyznać po dwa wyróżnienia w kategoriach: Inwestor Regionalny, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, Eksporter i Promotor Regionu Zagranicą, Przedsiębiorstwo Innowacyjne. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dostarczenie do 27 lutego 2009 roku wypełnionego formularza oraz ankiety.

 

Ubiegłorocznymi laureatami są: w kategorii mała firma – PH PROGRESS-CHEM Jan Świć, w kategorii średnia firma – Zakład Usługowo-Produkcyjny „ROZTOCZE” Rak Roman, w kategorii duża firma – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A..

 

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu pod nr tel. 081 534 30 77, 081 532 15 77 oraz na stronie www.excellencewbiznesie.pl