Na koniec grudnia 2008 r. w województwie lubelskim w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 101.561 osób bezrobotnych, w tym 53.968 kobiet.
 

W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych wzrosła o 4.958 osób, tj. o 5,1 proc., a w odniesieniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku – była niższa o 16.585 osób (tj. o 14,0 proc.).

 

Wzrost liczby bezrobotnych nastąpił we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. Najwyższy wzrost liczby bezrobotnych w województwie lubelskim odnotowano w powiatach: ryckim: 12,0 proc., tj. o 229 osób, puławskim: 11,1 proc., tj. o 402 osoby, lubartowskim: 7,6 proc., tj. o 342 osoby.

 

W grudniu w powiatowych urzędach pracy odnotowano 14.475 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 9.517 osób, w tym 5.035 kobiet (52,9 proc.).

 

 

 

 

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie