Rada Nadzorcza KSC rozstrzygnęła konkurs na członka zarządu spółki odpowiedzialnego za sprawy techniczno-produkcyjne oraz surowcowe. Wybrano Sławomira Matyjaszczyka, który swoją karierę zaczynał w Cukrowni Lublin.

Postępowanie kwalifikacyjnego na funkcję członka zarządu KSC odpowiedzialnego za obszar techniczno-produkcyjny oraz surowcowy ogłoszono pod koniec stycznia. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń dopuszczono do niego pięć osób. Rozstrzygnięcie nastąpiło w czwartek 19 lutego po odbyciu z nimi rozmów kwalifikacyjnych. Za najlepszego kandydata Rada Nadzorcza uznała Sławomira Matyjaszczyka - dotychczasowego zastępcę dyrektora Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC.

Sławomir Matyjaszczyk ma 37 lat. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także Podyplomowego Studium Cukrownictwa na Politechnice Łódzkiej oraz Podyplomowego Studium "Menedżer Jakości" na warszawskiej SGH. W 2007 r. podjął studia MBA dla inżynierów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 

Z branżą cukrowniczą związał się w 1998 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Cukrowni Lublin, gdzie był m.in. specjalistą ds. ochrony środowiska, specjalistą - technologiem ds. gospodarki wodno-ściekowej, inspektorem ds. ochrony środowiska, a ponadto Administratorem Systemu Zarządzania Jakością. Od 2005 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC, odpowiedzialnego za planowanie, koordynowanie oraz wdrażanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych.