Od miesiąca obowiązuje wreszcie wreszcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące wydawania certyfikatów energetycznych oraz warunków, jakie muszą spełniać osoby chcą

ce je wystawiać.[/b]

 

 

Oprócz inżynierów budownictwa z uprawnieniami projektowymi, paszporty energetyczne będą mogły wystawiać osoby z wyższym wykształceniem, które odbędą specjalne szkolenia i zdadzą egzamin. Zapisy trwają.Dróg do uzyskania nowego zawodu, audytora świadectwa charakterystyki energetycznej, jest kilka.1. Pierwsza to ukończenie przynajmniej jednego roku studiów podyplomowych o kierunkach: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie oceny energetycznej budynków.2. Od niedawna można także zdobyć uprawnienia poprzez ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu, organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej, trwającej 50 godzin oraz praktycznej - 8-godzinnej.3. Trzecią grupę audytorów stanowią osoby posiadające uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Obecnie jest to około 80 tysięcy osób. Świadectwo będzie mógł wystawić tylko niezależny ekspert.- Brak odpowiedniego rozporządzenia ministerstwa dotyczącego metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku był barierą w prowadzeniu szkoleń. Nie wiadomo było jak dokonywać obliczeń charakterystyki energetycznej - wyjaśnia Ewa Kosmala, dyrektor ds. technicznych Knauf Insulation, producenta izolacji.Od nowego roku paszporty będą musieli posiadać właściciele budynków, mieszkań oraz lokali użytkowych. Inaczej nie będzie można ich sprzedać lub wynająć.

Większość państw Unii Europejskiej wprowadziła już paszporty energetyczne. Głównym celem tego wymogu jest globalne obniżenie zużycia energii oraz ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych.