16 lutego Narodowy Bank Polski przedstawi opinii publicznej raport na temat korzyści i kosztów wejścia Polski do strefy euro. Już teraz wiadomo m.in. z relacji wiceprezesa NBP Witolda Kozińskiego, że liczący kilka tysięcy stron raport wskaże więcej zalet wspólnej waluty niż wad.

Specjalny zespół - Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro (BISE) - pracuje nad raportem już od maja 2007 r. Pierwotnie dokument w całości miał ujrzeć światło dzienne do końca zeszłego roku. Sprawy skomplikowały się jednak m.in. po odejściu poprzedniego szefa BISE Cezarego Wójcika, który zarzucił swoim przełożonym z NBP ingerowanie w prace nad dokumentem.

 

źródło: Gazeta.pl