W Lublinie reaktywowana została Regionalna Izba Przewoźników. Skupia wszystkie PKS działające na terenie województwa lubelskiego.

Przewodniczącym izby została Teresa Królikowska, prezes największego przewoźnika na Lubelszczyźnie – PKS „Wschód” SA.

 

W posiedzeniu wziął udział Krzysztof Żuk, wiceminister Skarbu Państwa, który szczegółowo omówił kierunki możliwości komunalizacji bądź prywatyzacji dla PKS - ów województwa lubelskiego.

 

- Udział w spotkaniu inaugurującym działalność regionalnej izby przewoźników był dobrowolny, a 100 procentowa frekwencja świadczy, że tego typu aktywność jest potrzebna. Na co dzień konkurujemy ze sobą, ale są tematy, gdzie potrzebne jest nam wspólne działanie – mówi prezes Teresa Królikowska.

 

Do takich zagadnień należy choćby wspólne przetargi na paliwo dla PKS na terenie woj. lubelskiego. Innym tematem jest opiniowanie i konsultacje w tworzeniu aktów ustawodawczych dla transportu publicznego. W najbliższych czasie Regionalne Izba Przewoźników zorganizuje spotkanie z lubelskimi parlamentarzystami w sprawie projektu ustawy o transporcie publicznym.

 

W skład zarządu Regionalnej Izby Przewoźników weszli także: wiceprzewodniczący, Jacek Patro, dyr. PKS Biłgoraj, sekretarz, Waldemar Szynal, dyr. PKS Chełm i dwóch członków zarządu, Krzysztof Śnieżek, dyr. PKS Biała Podlaska i Edward Osuch, dyr. PKS Puławy.