Gmina Chełm, jako jedyna gmina w powiecie, w całości pokrywa koszty demontażu azbestowych pokryć dachowych, ich transport oraz utylizację.

Płaci również za wywóz składowanych odpadów azbestowych zdemontowanych przez mieszkańców w latach wcześniejszych.

Tylko w ubiegłym roku gmina przekazała do utylizacji 233 tony odpadów azbestowych. – Wydaliśmy na ten cel 102 700 zł – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do sfinansowania zadania w roku ubiegłym, otrzymają pomoc w tym roku. Środki na realizację zadania będą pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

(szer)